BHP przy używaniu gazów technicznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy z gazami technicznymi

    Jako jedna z niewielu firm w Polsce prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu gazów technicznych. Program szkolenia każdorazowo jest ustalany z Pracodawcą tak, aby uwzględniał rodzaje gazów technicznych występujących w Zakładzie Pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z gazami technicznymi

Podczas szkolenia omawiamy:

ogólne właściwości fizyczne i chemiczne gazów

karty charakterystyki stosowanych gazów

konstrukcje osprzętu, znakowanie zbiorników, kody barwne, etykiety

zasady transportu i składowania

przepisy p.poż

Czas trwania szkolenia – 4 godziny

Dodatkowe informacje uzyskasz: