Jako jedna z niewielu firm w Polsce prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu gazów technicznych.

Program szkolenia każdorazowo jest ustalany z Pracodawcą tak, żeby uwzględniał rodzaje gazów technicznych występujących w Zakładzie Pracy.

Podczas szkolenia omawiamy:

  • ogólne właściwości fizyczne i chemiczne gazów
  • karty charakterystyki stosowanych gazów
  • konstrukcje osprzętu, znakowanie zbiorników, kody barwne, etykiety
  • zasady transportu i składowania
  • przepisy p.poż

Czas trwania szkolenia – 4 godziny

Dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc: 790 523 043 lub  794 905 901 oraz pisząc na adres: biuro@bhpdelta.pl