PPOŻ

Obsługa firm w zakresie usług PPOŻ

       Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z poz. Zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub terenu, ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z powyższym ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem poprzez zapobieganie powstawaniu pożaru oraz zapewnieniu odpowiednich środków do ich zwalczania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę firm w zakresie usług PPOŻ. Nasza oferta obejmuje: audyty, przygotowanie procedur i instrukcji ppoż, jak również doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zakres świadczonych usług ppoż:

Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i scenariuszy pożarowych

Audyty i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego, obiektów budowlanych i zakładów

Organizacja próbnych ewakuacji

Opracowanie i aktualizacja planów ewakuacji

Dobór i dostawa oznaczeń PPOŻ

Przegląd i remonty gaśnic z dojazdem do klienta bądź w naszej siedzibie

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

Próba szczelności węży hydrantowych

Przegląd kocy gaśniczych

Badania UDT zbiorników ciśnieniowych gaśnic

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez wykwalifikowanych inspektorów PPOŻ

Dodatkowe informacje uzyskasz: