Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z poz. Zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub terenu, ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z powyższym ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem poprzez zapobieganie powstawaniu pożaru oraz zapewnieniu odpowiednich środków do ich zwalczania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę firm w zakresie usług PPOŻ. 

Nasza oferta obejmuje: audyty, przygotowanie procedur i instrukcji ppoż jak również doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Zakres świadczonych usług:

 • opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i scenariuszy pożarowych;
 • audyty i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego, obiektów budowlanych i zakładów;
 • organizacja próbnych ewakuacji
 • opracowanie i aktualizacja planów ewakuacji;
 • dobór i dostawa oznaczeń PPOŻ
 • przegląd i remonty gaśnic z dojazdem do klienta bądź w naszej siedzibie
 • badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
 • próba szczelności węży hydrantowych
 • przegląd kocy gaśniczych
 • badania UDT zbiorników ciśnieniowych gaśnic
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez wykwalifikowanych inspektorów PPOŻ 

Dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc: 

790 523 043 lub  794 905 901 – szkolenia, ewakuacje, audyty

884 834 944 lub 790 523 043 – przegląd i remonty gaśnic, badania hydrantów

oraz pisząc na adres: biuro@bhpdelta.pl