Przeglądy konserwacyjne UTB

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego

   Świadczymy przeglądy konserwacyjne: wózków widłowych, podestów ruchomych, żurawi, suwnic, wciągników, dźwigników, wind samochodowych wraz z wpisem do dziennika konserwacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) urządzenia transportu bliskiego podlegają przeglądom konserwacyjnym.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego

Terminy przeglądu konserwacyjnego

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów – co 90 dni

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym – co 30 dni

Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia – co 30 dni

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów – co 90 dni

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym – co 30 dni

Suwnice specjalnego przeznaczenia – co 30 dni

Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów – co 90 dni

Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe – co 30 dni

Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie stacjonarne – co 60 dni

Wyciągi towarowe – co 90 dni

Podesty ruchome przejezdne – co 30 dni

Podesty ruchome załadowcze – co 180 dni

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – co 30 dni

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe – co 30 dni

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  – co 30 dni

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego  – co 30 dni

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane  – co 60 dni

Umów się na przegląd konserwacyjny lub dodatkowe informacje