Świadczymy przeglądy konserwacyjne: wózków widłowych, podestów ruchomych, żurawi, suwnic, wciągników, dźwigników, wind samochodowych wraz z wpisem do dziennika konserwacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (poz. 2176) urządzenia transportu bliskiego podlegają przeglądom konserwacyjnym.

 

Urządzenie transportu bliskiego Termin przeglądu konserwacyjnego
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów co 90 dni
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym co 30 dni
Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia co 30 dni
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów co 90 dni
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym co 30 dni
Suwnice specjalnego przeznaczenia co 30 dni
Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów co 90 dni
Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe co 30 dni
Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie stacjonarne co 60 dni
Wyciągi towarowe co 90 dni
Podesty ruchome przejezdne co 30 dni
Podesty ruchome załadowcze co 180 dni
Urządzenia dla osob niepełnosprawnych co 30 dni
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe co 30 dni
Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną

wraz z ładunkiem

co 30 dni
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego co 30 dni
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane co 60 dni

 

Jeśli chcesz umówić się na przegląd konserwacyjny bądź uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń: 729 870 877, 605 677 666  lub napisz na adres: serwis@bhpdelta.pl