Rejestracja w UDT

Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego

Każde Urządzenie Transportu Bliskiego podlegające pod UDT musi być zarejestrowane. Jako zakład uprawniony do napraw i modernizacji świadczymy usługę rejestracji w UDT nowych i używanych urządzeń, zarówno krajowych jak i sprowadzonych z zagranicy.

Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

Procedura rejestracji urządzenia:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przy badaniu urządzeń transportu bliskiego wymagana jest obecność konserwatora i obsługującego urządzenie. Za zapewnienie tych osób odpowiada eksploatujący urządzenie.

Skontaktuj się, jeśli chcesz zarejestrować urządzenie lub potrzebujesz konserwatora albo obsługującego urządzenie podczas badania UDT