Polityka Prywatności - Rodo

       W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Kadr i Bezpieczeństwa Pracy BHP Delta Wojciech Saj, ul. Karkowska 375, 35 – 213 Rzeszów, NIP 8181482980.

     Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Kadr i Bezpieczeństwa Pracy BHP Delta Wojciech Saj, ul. Karkowska 375, 35 – 213 Rzeszów, NIP 8181482980.

     Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób przy fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach realizacji nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, w celu mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych.

     Przetwarzanie danych odbywać będzie się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia danych. W każdej chwili mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Kadr i Bezpieczeństwa Pracy BHP Delta Wojciech Saj – księgowość, kancelarie prawnicze, dostawcy usług przewozowych, tj. firmy kurierskie i inne do tego celu upoważnione.

     Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy posiadający do tego stosowne upoważnienie. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie również w celach statystycznych. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

     Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale podanie niektórych z nich jest konieczne do realizacji usługi.

     W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw, zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@bhpdelta.pl.