Szkolenia BHP

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy

      Naszym głównym celem jest praktyczne podejście do BHP w zakładzie pracy. Staramy się, aby każdy z uczestników nie tylko nabył wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną oraz zrozumiał, że stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest inwestycją w swoją przyszłość. Dlatego podczas szkoleń nie tylko zapoznajemy z przepisami prawa, ale również ćwiczymy udzielanie pierwszej pomocy, skuteczne zwalczanie pożarów, ewakuację z miejsca zagrożenia.

Nasza oferta obejmuje szkolenia:

stacjonarne organizowane w siedzibie klienta na terenie całego podkarpacia lub w naszej sali szkoleniowej
przy ul. Krakowskiej 375 w Rzeszowie

on-line przez naszą platformę e-learningową

Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla nowo zatrudnionych pracowników – ważne do 12 miesięcy lub do 6 (kierujący pracownikami). Instruktaż ogólny przeprowadzamy nawet dla jednej osoby!

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – ważne 5 lat

Szkolenia dla pracowników i osób pełniących zadania służby BHP – ważne 5 lat

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych – ważne 5 lat

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych (ważne 6 lat) i innych o których mowa w §14 ust. 2 pkt 6 (Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.05.2019r. (ważne 5 lat)

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ważne 3 lata lub 12 miesięcy (jeśli pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, np. na wysokości)

Podczas szkolenia zapewniamy: 

Materiały dydaktyczne

Wydanie każdemu uczestnikowi stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia

Gry i zabawy BHP, np. koło fortuny, rebusy, krzyżówki szkoleniowe

Pyszną kawę

Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie w zależności od miejsca przeprowadzenia i ilości uczestników

Dodatkowe informacje uzyskasz: