Szkolenia PPOŻ

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zakres szkolenia:

podstawowe definicje (pożar, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja)

przyczyny powstawania pożarów

postępowanie w sytuacji wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego

obowiązki osób wyznaczonych

analiza budynku pod względem ewakuacji

omówienie scenariusza ewakuacji

praktyczne użycie różnych gaśnic – każdy uczestnik może spróbować używania gaśnicy!

Szkolenia prowadzone są przez inspektorów ds. PPOŻ.

Dodatkowe informacje uzyskasz: