Każde Urządzenie Transportu Bliskiego podlegające pod UDT musi być zarejestrowane. Jako zakład uprawniony do napraw i modernizacji świadczymy usługę rejestracji w UDT nowych i używanych urządzeń, zarówno krajowych jak i sprowadzonych z zagranicy. Dokumenty niezbędne do rejestracji:

  • dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) w języku polskim
  • dane urządzenia
  • instrukcja w języku polskim
  • schemat układu hydraulicznego i elektrycznego
  • certyfikat CE

Procedura rejestracji urządzenia:

  1. wniosek do UDT – do pobrania
  2. weryfikacja wniosku w UDT – sprawdzenie kompletności złożonego wniosku, uzgodnienie z Inspektorem UDT terminu i miejsca badania urządzenia
  3. badanie  odbiorcze – stwierdzenie czy urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne lub jego upoważnionego przedstawiciela – Upoważnienie UDT do pobrania
  4. decyzja – pozytywny wynik badania oznacza zezwolenie na eksploatację urządzenia. Na podstawie decyzji zostaje założona księga rewizyjna urządzenia.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przy badaniu urządzeń transportu bliskiego wymagana jest obecność konserwatora i obsługującego urządzenie. Za zapewnienie tych osób odpowiada eksploatujący urządzenie.

 Jeśli chcesz zarejestrować urządzenie lub potrzebujesz konserwatora albo obsługującego urządzenie podczas badania UDT zadzwoń: 729 870 877, 605 677 666  lub napisz na adres: serwis@bhpdelta.pl