Organizujemy szkolenia z zakresu udzielanie pierwszej  pomocy przedmedycznej dla pracowników firm, szkół i przedszkoli oraz instytucji budżetowych. 

Szkolenia organizowane są w formie pojedynczego spotkania (8 godzin dydaktycznych) i prowadzone przez ratowników medycznych.

Program szkolenia każdorazowo jest ustalany z Pracodawcą tak, aby maksymalnie był dopasowany do warunków występujących w zakładzie pracy.

Podczas szkoleń uczymy praktycznie:

  • sposobów zabezpieczenia i postępowania z osobami poszkodowanymi 
  • resuscytacji krążeniowo – oddechowej przy użyciu fantoma i defibrylatora AED
  • praktycznych sposobów opatrywania przy krwotokach, załamaniach, oparzeniach
  • udzielania pomocy przy innych stanach chorobowych (np. padaczka)
  • co powinno być w dobrze wyposażonej apteczce

Dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc: 790 523 043 lub  794 905 901 oraz pisząc na adres: biuro@bhpdelta.pl