Pierwsza Pomoc

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zakres praktycznego szkolenia:

sposób zabezpieczenia i postępowania z osobami poszkodowanymi 

resuscytacja krążeniowo – oddechowa przy użyciu fantoma i defibrylatora AED

praktyczne sposoby opatrywania przy krwotokach, złamaniach, oparzeniach

udzielanie pomocy przy innych stanach chorobowych (np. padaczka)

co powinno znaleźć się w dobrze wyposażonej apteczce

    Szkolenia prowadzimy dla pracowników firm, szkół i przedszkoli oraz instytucji budżetowych. Organizowane są w formie pojedynczego spotkania (8 godzin dydaktycznych) i prowadzone przez ratowników medycznych. Program szkolenia każdorazowo jest ustalany z Pracodawcą tak, aby maksymalnie był dopasowany do warunków występujących w zakładzie pracy.

Dodatkowe informacje uzyskasz: